POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SANATATE SI
SECURITATE OCUPATIONALA


Calitatea, caracteristica principala a S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. este asigurata prin:


Obiectivele politicii de mediu:


Obiectivele politicii de sanatate si securitate ocupationala:


Aceste angajamente se vor realiza prin:

 1. Mentinerea, functionarea, dezvoltarea si imbunatatirea continua in domeniile: calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala.
 2. Identificarea, planificarea, implementarea, conducerea si imbunatatirea continua a proceselor din VALROM utilizand metodele KAIZEN.
 3. Imbunatatirea comunicarii interne la toate nivelele organizatiei si a celei externe, cu clientii si partile interesate.
 4. Conformarea cu legislatia in vigoare si cu reglementarile privind calitatea, mediul, sanatatea si securitatea ocupationala.
 5. Aprovizionarea cu produse si servicii de calitate, achizitionate de la furnizorii evaluati.
 6. Perfectionarea tehnologiilor de fabricatie si a tehnicilor de control in vederea cresterii performantei produselor proprii si a utilizarii minime a resurselor naturale.
 7. Ameliorarea continua a capabilitatii utilajelor si instalatiilor prin extinderea programului de investitii prin retehnologizari si optimizari.
 8. Utilizarea sistemului informatic pentru eficientizarea comunicarii interne si externe.
 9. Instruirea permanenta a tuturor angajatilor privind asigurarea calitatii, protectia mediului, sanatatea si securitatea muncii astfel incat performantele in domeniul calitate-mediu – sanatate si securitate ocupationala sa fie continuu imbunatatite.
 10. Gestionarea eficienta a resurselor financiare, materiale si umane de care dispune VALROM.
 11. Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si stabilirea controalelor pentru conformarea cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care societatea a subscris conform proprilor riscuri OH&S.
 12. Constientizarea tuturor angajatilor si a altor lucratori care lucreaza sub controlul organizatiei cu privire la obligatiile lor individuale in domeniul OH&S.
 13. Proiectarea locurilor de munca a proceselor, a instalatiilor, a echipamentelor/masinilor, a procedurilor operationale si a organizarii muncii pe principiile asigurarii sanatatii si securitatii in munca.
 14. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului si asiguarea conditiilor generale de asistenta sociala acordate lucratorilor.
 15. Ofera permanent informatii despre potentialul impact asupra mediului asociat cu transportul, livrarea sau utilizarea produsului, precum si tratamentele la sfarsitul ciclului de viata si reintegrarea in natura a produselor sale.

Conducerea VALROM asigura cadrul si resursele necesare indeplinirii obiectivelor generale si specifice politicii calitate - mediu – sanatate si securitate ocupationala de catre fiecare angajat al organizatiei si se angajeaza sa asigure libertatea de actiune si autoritate organizatorica necesara personalului care conduce, executa si verifica activitatile cu rol determinant pentru calitatea produselor, protectia mediului, sanatatea si securitatea ocupationala.
Totodata, obiectivele si strategiile sunt elaborate si monitorizate astfel incat sa se asigure indeplinirea misiunii organizatiei:

“PRODUCEM SI FURNIZAM SISTEME COMPLETE PENTRU RETELE DE APA/GAZ/CANALIZARE SI INSTALATII SANITARE SAU DE INCALZIRE IN SUD-ESTUL EUROPEI”

Data: 27.07.2018
Director General,
Catalin CORACI