POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT

CALITATE-MEDIU-SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

POLITICA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

Calitatea, caracteristica principala a S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. este asigurata prin:

– Dezvoltarea relatiilor cu clientii si partile interesate in scopul satisfacerii cerintelor acestora.
– Actualizarea permanenta a gamelor de produse, a stocurilor si a ofertei prezentate pe piata.
– Asigurarea satisfactiei personalului angajat, a actionarilor si a tuturor partilor interesate.

Obiectivele politicii de mediu:

– Utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor si utilitatilor in vederea economisirii resurselor naturale.
– Reducerea cantitativa a deseurilor si tratarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare.
– Imbunatatirea continua a activitatilor de mediu si prevenirea poluarii in toate procesele si activitatile societatii.

Obiectivele politicii de sanatate si securitate ocupationala:

– Asigurarea sanatatii si securitatii in munca pentru proprii angajati, contractori si vizitatori.
– Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
– Implementarea si respectarea cerintelor legale si a altor cerinte OH&S aplicabile.
– Promovarea atitudinii pozitive asupra muncii si imbunatatirea continua a conditiilor de munca

Aceste angajamente se vor realiza prin:

 1. Dezvoltarea capacitatii comerciale a societatii comerciale si integrarea in totalitate a cerintelor SMI in procesele afacerii.
 2. Mentinerea, functionarea, dezvoltarea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat: calitate, mediu, sanatate si securitate in munca.
 3. Identificarea, planificarea, implementarea, conducerea si imbunatatirea continua a proceselor din VALROM utilizand metodele KAIZEN.
 4. Imbunatatirea comunicarii interne la toate nivelele organizatiei si a celei externe, cu clientii si partile interesate.
 5. Conformarea cu legislatia in vigoare si cu reglementarile privind calitatea, mediul,sanatatea si securitatea in munca.
 6. Aprovizionarea cu produse si servicii de calitate, achizitionate de la furnizorii evaluati.
 7. Perfectionarea tehnologiilor de fabricatie si a tehnicilor de control in vederea cresterii performantei produselor proprii si imbunatatirea continua a proceselor.
 8. Ameliorarea continua a capabilitatii utilajelor si instalatiilor prin extinderea programului de investitii prin retehnologizari si optimizari.
 9. Utilizarea sistemului informatic pentru eficientizarea comunicarii interne si externe.
 10. Instruirea permanenta a tuturor angajatilor privind asigurarea calitatii, protectia mediului,sanatatea si securitatea muncii astfel incat performantele in domeniul calitate-mediu – sanatate si securitate in munca sa fie continuu imbunatatite.
 11. Gestionarea eficienta a resurselor financiare, materiale si umane de care dispune VALROM.
 12. Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si stabilirea controalelor pentru conformarea cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care societatea a subscris conform proprilor riscuri OH&S in vederea eliminarii pericolelor si reducerea riscurilor SSM.
 13. Constientizarea tuturor angajatilor si a altor lucratori care lucreaza sub controlul organizatiei cu privire la obligatiile lor individuale in domeniul OH&S.
 14. Proiectarea locurilor de munca a proceselor, a instalatiilor, a echipamentelor/masinilor a procedurilor operationale si a organizarii muncii pe principiile asigurarii sanatatii si securitatii in munca.
 15. Asigurarea conditiilor de lucru sigure si sanatoase pentru prevenirea traumatismelor si bolilor determinate de munca, adecvate scopului, dimensiunii si contextului VALROM, precum si naturii specifice a riscurilor si oportunitatilor SSM ale acestora.
 16. Stabilirea si implementarea procesului de consultare, participare si implicare a lucratorilor si a reprezentantilor acestora in toate activitatile CSSM si in luarea decizilor cu privire la SSM.
 17. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului si asiguarea conditiilor generale de asistenta sociala acordate lucratorilor si protejarea acestora de represalii atunci cand raporteaza incidente, pericole, riscuri si oportunitati.
 18. Ofera permanent informatii despre potentialul impact asupra mediului asociat cu transportul, livrarea sau utilizarea produsului, precum si tratamentele la sfarsitul ciclului de viata si reintegrarea in natura a produselor sale.

Conducerea VALROM se angajeaza sa asigure cadrul si resursele necesare indeplinirii obiectivelor generale si specifice politicii calitate – mediu – sanatate si securitate in munca de catre fiecare angajat al organizatiei si se angajeaza sa sprijine toate rolurile manageriale relevante in a-si demonstra leadershipul in domenile lor de responsabilitate si promovarea in interiorul organizatiei a unei culturi pentru asigurarea ca SMI obtine rezultatele intentionate. Totodata, obiectivele si strategiile sunt elaborate si monitorizate astfel incat sa se asigure indeplinirea misiunii organizatiei:

“PRODUCEM SI FURNIZAM SISTEME COMPLETE PENTRU RETELE DE APA/GAZ/CANALIZARE SI INSTALATII SANITARE SAU DE INCALZIRE IN SUD-ESTUL EUROPEI”

Data: 01.11.2020
Director General,
Catalin CORACI

Calitatea, caracteristica principala a S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. este asigurata prin:

 • Dezvoltarea relatiilor cu clientii si partile interesate in scopul satisfacerii cerintelor acestora.
 • Actualizarea permanenta a gamelor de produse, a stocurilor si a ofertei prezentate pe piata.
 • Asigurarea satisfactiei personalului angajat, a actionarilor si a tuturor partilor interesate.

Obiectivele politicii de mediu:

 • Utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor si utilitatilor in vederea economisirii resurselor naturale.
 • Reducerea cantitativa a deseurilor si tratarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare.
 • Imbunatatirea continua a activitatilor de mediu si prevenirea poluarii in toate procesele si activitatile societatii.

Obiectivele politicii de sanatate si securitate ocupationala:

 • Asigurarea sanatatii si securitatii in munca pentru proprii angajati, contractori si vizitatori.
 • Prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.
 • Implementarea si respectarea cerintelor legale si a altor cerinte OH&S aplicabile.
 • Promovarea atitudinii pozitive asupra muncii si imbunatatirea continua a conditiilor de munca

Aceste angajamente se vor realiza prin:

 1. Dezvoltarea capacitatii comerciale a societatii comerciale si integrarea in totalitate a cerintelor SMI in procesele afacerii.
 2. Mentinerea, functionarea, dezvoltarea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat: calitate, mediu, sanatate si securitate in munca.
 3. Identificarea, planificarea, implementarea, conducerea si imbunatatirea continua a proceselor din VALROM utilizand metodele KAIZEN.
 4. Imbunatatirea comunicarii interne la toate nivelele organizatiei si a celei externe, cu clientii si partile interesate.
 5. Conformarea cu legislatia in vigoare si cu reglementarile privind calitatea, mediul,sanatatea si securitatea in munca.
 6. Aprovizionarea cu produse si servicii de calitate, achizitionate de la furnizorii evaluati.
 7. Perfectionarea tehnologiilor de fabricatie si a tehnicilor de control in vederea cresterii performantei produselor proprii si imbunatatirea continua a proceselor.
 8. Ameliorarea continua a capabilitatii utilajelor si instalatiilor prin extinderea programului de investitii prin retehnologizari si optimizari.
 9. Utilizarea sistemului informatic pentru eficientizarea comunicarii interne si externe.
 10. Instruirea permanenta a tuturor angajatilor privind asigurarea calitatii, protectia mediului,sanatatea si securitatea muncii astfel incat performantele in domeniul calitate-mediu – sanatate si securitate in munca sa fie continuu imbunatatite.
 11. Gestionarea eficienta a resurselor financiare, materiale si umane de care dispune VALROM.
 12. Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor si stabilirea controalelor pentru conformarea cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care societatea a subscris conform proprilor riscuri OH&S in vederea eliminarii pericolelor si reducerea riscurilor SSM.
 13. Constientizarea tuturor angajatilor si a altor lucratori care lucreaza sub controlul organizatiei cu privire la obligatiile lor individuale in domeniul OH&S.
 14. Proiectarea locurilor de munca a proceselor, a instalatiilor, a echipamentelor/masinilor a procedurilor operationale si a organizarii muncii pe principiile asigurarii sanatatii si securitatii in munca.
 15. Asigurarea conditiilor de lucru sigure si sanatoase pentru prevenirea traumatismelor si bolilor determinate de munca, adecvate scopului, dimensiunii si contextului VALROM, precum si naturii specifice a riscurilor si oportunitatilor SSM ale acestora.
 16. Stabilirea si implementarea procesului de consultare, participare si implicare a lucratorilor si a reprezentantilor acestora in toate activitatile CSSM si in luarea decizilor cu privire la SSM.
 17. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului si asiguarea conditiilor generale de asistenta sociala acordate lucratorilor si protejarea acestora de represalii atunci cand raporteaza incidente, pericole, riscuri si oportunitati.
 18. Ofera permanent informatii despre potentialul impact asupra mediului asociat cu transportul, livrarea sau utilizarea produsului, precum si tratamentele la sfarsitul ciclului de viata si reintegrarea in natura a produselor sale.

Conducerea VALROM se angajeaza sa asigure cadrul si resursele necesare indeplinirii obiectivelor generale si specifice politicii calitate – mediu – sanatate si securitate in munca de catre fiecare angajat al organizatiei si se angajeaza sa sprijine toate rolurile manageriale relevante in a-si demonstra leadershipul in domenile lor de responsabilitate si promovarea in interiorul organizatiei a unei culturi pentru asigurarea ca SMI obtine rezultatele intentionate. Totodata, obiectivele si strategiile sunt elaborate si monitorizate astfel incat sa se asigure indeplinirea misiunii organizatiei:

“PRODUCEM SI FURNIZAM SISTEME COMPLETE PENTRU RETELE DE APA/GAZ/CANALIZARE SI INSTALATII SANITARE SAU DE INCALZIRE IN SUD-ESTUL EUROPEI”

Data: 01.11.2020
Director General,
Catalin CORACI