Fose septice – Epurare ape uzate

Apă de canalizare transformată în apă convențională curată

De ce trebuie epurate apele uzate?

Fiecare persoană generează zilnic 100 litri de apă uzată. 50-60% din acest volum ajunge în canalizare.

Imediat după utilizare, aceasta devine “uzată” și este evacuată din spațiul de locuit. Dacă locuința este conectată la un sistem de canalizare, apa ajunge într-o stație de tratare comunală/municipală.

Dacă nu există un sistem de canalizare, atunci apa trebuie epurată – procesul prin care aceasta este adusă starea de convențional curată – și apoi reintrodusă în circuitul natural (evacuată).

Lipsa acestor echipamente, de cele mai multe ori se extind pe o arie destul de largă din vecinătate. Dincolo de cerințele legale, epurarea apei este o problemă de responsabilitate, sănătate și confort.

În fosele septice, apele menajere se limpezesc parțial și apoi sunt evacuate în puțuri absorbante sau drenuri. Fosele septice degajă puternic gaze de mlaștini, amoniac (NH4), bioxid de carbon (CO2), hidrogen sulfurat (H2S) și foarte puțin metan (CH4), de aceea este necesară o aerisire eficace.

Apa trebuie epurată și pentru a ne feri de probleme și a asigura resursele generațiilor viitoare!

Locatie: Satu Mare, județul Satu Mare
An executie: 2020
Denumire proiect:Apă de canalizare transformată în apă convențional curată
Produse/Sisteme utilizate: AquaCLEAN- Sistem de epurare a apelor uzate

1. Săpați groapa de instalare cu dimensiuni suficiente astfel încât să aveți un spațiu de 30 – 40 cm în jurul bazinului, spațiul necesar compactorului;
2. Tasați pământul de la baza gropii și turnați un radier de beton armat de cca 10÷30 cm care va susține greutatea bazinului;
3. Coborâți bazinul în groapă, poziționați-l și asigurați-vă că este într-o poziție stabilă și fermă;
4. Conectați-l la instalația de canalizare și cea de drenare a apei;
5. Montați ventilația, (!) Ventilația se poate prelungi cu tub PP cu mufă, DN 110 . Se recomandă ca nivelul piesei capăt de ventilație să fie peste 1-1,5 m față de nivelul solului;
6. Montați accesorile pentru reglarea poziției capacului (în caz că sunt necesare);
7. Umpleți spațiul dintre bazin și groapă cu straturi alternative de pamânt sau nisip, cu grosime de cca 30 cm, și tasați;
8. Fosa va fi obligatoriu umplută cu apă curată atât înainte de punerea în funcțiune, cât și după fiecare vidanjare;
9. În cazul în care se montează ca și fosă de acumulare vidanjabilă, se obturează racordul de evacure și NU se va umple cu apă la punerea în funcțiune;
10. Pentru a evita eventualele mirosuri neplăcute în incinta locuinței, vă recomandăm montarea unui cămin cu sifon și clapetă de sens între locuință și fosă.