Slide
Sustenabilitate
Slide

Raportul de sustenabilitate Valrom este un document important care prezintă angajamentul nostru față de mediul înconjurător, comunitatea și responsabilitatea socială. La Valrom, ne dedicăm dezvoltării durabile și înțelegem importanța de a fi transparentă cu privire la impactul pe care îl avem asupra mediului.

Acest raport oferă o privire detaliată asupra progresului pe care l-am făcut în implementarea practicilor durabile și a obiectivelor noastre de sustenabilitate, precum și asupra provocărilor cu care ne confruntăm și a modului în care le abordăm.

Valrom este dedicată reducerii emisiilor de carbon, îmbunătățirii eficienței energetice și implementării de tehnologii verzi. De asemenea, ne concentrăm pe dezvoltarea de parteneriate cu comunitățile locale și pe sprijinirea proiectelor de dezvoltare durabilă în aceste comunități.

În raportul nostru de sustenabilitate, veți găsi informații despre progresul nostru în domeniul responsabilității sociale, inclusiv despre modul în care ne angajăm să sprijinim diverse grupuri vulnerabile și să respectăm drepturile angajaților și ale partenerilor noștri.

Vă invităm să citiți raportul nostru de sustenabilitate pentru a afla mai multe despre angajamentul nostru față de o lume mai sustenabilă și despre modul în care ne conducem afacerile într-un mod responsabil. La Valrom, credem că fiecare acțiune contează și suntem dedicați să facem o diferență pozitivă în lume.

DECLARAȚIE PRIVIND POLITICA SISTEMULUI INTEGRAT CALITATE-MEDIU-SĂNĂTATE ȘI SECURITATE OCUPAȚIONALĂ

Cătălin CORACI
Director General Executiv

Calitatea, caracteristică principală a Valrom Industrie S.R.L., este asigurată prin:


Dezvoltarea relațiilor cu clienții în scopul satisfacerii cerințelor exprimate de aceștia;
Actualizarea permanentă a gamelor de produse, a stocurilor și a ofertei prezentate pe piață;
Asigurarea satisfacției personalului angajat, a acționarilor și a tuturor părților interesate.

Obiectivele politicii de mediu:


Utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor și utilităților în vederea economisirii resurselor naturale;
Reducerea cantitativă a deșeurilor și tratarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare;
Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și a substanțelor periculoase;
Îmbunătățirea continuă a activităților de mediu și prevenirea poluării.

...
Obiectivele politicii de sănătate și securitate ocupațională:


Asigurarea sănătății și securității în muncă pentru proprii angajați, contractori și vizitatori;
Prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
Implementarea și respectarea cerințelor legale și a altor cerinte OH&S aplicabile;
Promovarea atitudinii pozitive asupra muncii și îmbunătățirea continua a condițiilor de muncă.

Aceste angajamente se vor realiza prin:


1. Menținerea, funcționarea, dezvoltarea și îmbunătățirea continuă în domeniile: calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională.
2. Identificarea, planificarea, implementarea, conducerea și îmbunătățirea continuă a proceselor din VALROM utilizând metodele KAIZEN.
3. Îmbunătățirea comunicării interne la toate nivelele organizației și a celei externe, cu clienții și părțile interesate.
4. Conformarea cu legislația în vigoare și cu reglementările privind calitatea, mediul, sănătatea și securitatea ocupațională.
5. Aprovizionarea cu produse și servicii de calitate, achiziționate de la furnizorii evaluați.
6. Perfecționarea tehnologiilor de fabricație și a tehnicilor de control în vederea creșterii performanței produselor proprii și a utilizării minime a resurselor naturale.
7. Ameliorarea continuă a capabilității utilajelor și instalațiilor prin extinderea programului de investiții prin retehnologizări și optimizări.
8. Utilizarea sistemului informatic pentru eficientizarea comunicării interne și externe.
9. Instruirea permanentă a tuturor angajaților privind asigurarea calității, protecția mediului, sănătatea și securitatea muncii astfel încât performanțele în domeniul calitate-mediu-sănătate și securitate operațională să fie continuu îmbunătățite.
10. Gestionarea eficientă a resurselor financiare, materiale și umane de care dispune VALROM.
11. Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și stabilirea controalelor pentru conformarea cu cerințele legale aplicabile și cu alte cerințe la care societatea a subscris conform propriilor riscuri OH&S.
12. Conștientizarea tuturor angajaților și a altor lucrători care lucrează sub controlul organizației cu privire la obligațiile lor individuale în domeniul OH&S
13. Proiectarea locurilor de muncă, a proceselor, a instalațiilor, a echipamentelor/mașinilor, a procedurilor operaționale și a organizării muncii pe principiile asigurării sănătății și securității în muncă.
14. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului și asigurarea condițiilor generale de asistență socială acordate lucrătorilor.
15. Oferă permanent informații despre potențialul impact asupra mediului asociat cu transportul, livrarea sau utilizarea produsului, precum și tratamentele la sfârșitul ciclului de viață și reintegrarea în natură a produselor sale.

Conducerea VALROM asigură cadrul și resursele necesare îndeplinirii obiectivelor generale și specifice politicii calitate – mediu – sănătate și securitate ocupațională de către fiecare angajat al organizației și se angajează să asigure libertatea de acțiune și autoritate organizatorică necesară personalului care conduce, execută și verifică activitățile cu rol determinant pentru calitatea produselor, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională. Totodată, obiectivele și strategiile sunt elaborate și monitorizate astfel încât să se asigure îndeplinirea misiunii organizației:
„Producem și furnizăm sisteme complete pentru rețele de apă–gaz–canalizare și instalații sanitare sau de încălzire în sud–estul Europei”
27.07.2018