Κατασκευαστής συστημάτων για δίκτυα και

εγκαταστάσεις νερού, φυσικού αερίου, αποχέτευσης, υγιεινής και θέρμανσης

GasKIT αέριο

SafeKIT δίκτυο αποχέτευσης
εξωτερικός
EasyKIT δίκτυο αποχέτευσης
εσωτερικός
AquaPUR Φιλτράρισμα και
αποθήκευση
SaniKIT υγεία

Κατασκευαστής συστημάτων για δίκτυα και εγκαταστάσεις