Populația României conectată la sistemele de canalizare

și epurare a apelor uzate

Date statistice 2022